Tix.no

Event info

Velkommen til en unik teateropplevelse på Dikemark Sykehus med levende musikk, mat og en utendørs vandring.

Hovedfokuset til NIE de siste 20 årene har vært å utforske idéer om identitet, normer og historie basert på dokumentariske kilder. I prosjektet Now We Are Here har vi forflyttet oss til det som en gang var Nord Europas mest moderne psykiatriske sykehus, og som senere ble en av Norges største asylmottak. Nå er eiendommen ute for salg og noen av fremtidsplanene for Dikemark er at det skal bygges luksuriøse leiligheter på området.

Forestillingen baserer seg på dokumentarisk materiale om Dikemarks historie, samt historier fra mennesker som av ulike årsaker har kommet til Norge og som nå har startet et nytt liv her.

Kunstnerisk team: Kjell Moberg, Václav Kalivoda, Iva Moberg, Ingeborg Larsen og Seda Witt. Forestillingen passer for alle mellom 12 og 100.  
Vi begynner ute, så ta på nok klær.

 --- 

Welcome to a unique theatre experience at Dikemark Psychiatric Hospital in Asker with live music, food and an idyllic walk outside.

NIE’s main focus over the last 20 years has been to explore the ideas of identity, norms and history based on documentary sources. In our new project Now We Are Here we have moved into the grounds of what once was Northern Europe’s most modern Mental Hospital, and that later became one of Norway’s largest asylum centers. Now the property is out for sale to become a luxurious housing area.

The performance is based on Dikemark's history, as well as stories from people who have come to Norway for various reasons and are now starting a new life here.

Artistic team: Kjell Moberg, Václav Kalivoda, Iva Moberg, Ingeborg Larsen and Seda Witt
The show is suitable for everyone from 12 to 100.
We start outside, so dress according to the weather.

TRANSPORT:
From Asker (16 min): Bus 280 fra Asker Station
From Oslo (35 min): Train Oslo S - Asker + Bus 280 from Asker Station