Tix.no

Event info

Ingvard Wilhelmsen er en av landets mest populære foredragsholdere. Hans evne til å snakke om menneskelig pessimisme med humor og optimisme er både smittende og oppløftende.

Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til det som skjer bestemmer vi selv. Foredraget fokuserer på våre holdninger til grubling og bekymring, usikkerhet og risiko, oss selv og andre, fortid og fremtid.

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitetet i Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. I 22 år har han drevet en liten Hypokonderklinikk på Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han har også skrevet flere bøker, bl.a. "Livet er et usikkert prosjekt", "Sjef i eget liv", "Kongen anbefaler" og "Det er ikke mer synd på deg enn andre".

Velkommen til en kveld med humor og selvinnsikt i skjønn forening og en smertefri vaksinering mot unødige bekymringer.