Tix.no

Event info

Når disse to garvede musikerne møtes til konsert, er det slett ikke første gang. Og å finne materiell skulle ikke by på problemer: de har mange prosjekter bak seg! Dette blir en stund med formidlingen av kloke, vittige, varme og viktige ord, til toner som virker som de skal …


Lars er visesangeren med det brede repertoaret og formidlingsevnen, Rune pianisten med trekkspill på fanget og rare blåseinstrumenter mellom hendene. Begge er habile melodisnekkere, Rune også komponist av større verk, ikke minst for Scheen jazzorkester, der han har vært sentral siden starten.


Lars og Rune kjenner hverandre godt og kan se tilbake på samarbeid i ulike prosjekter: Geirr Tveitt i 1996, Jacques Brel i 2000, Lars sitt Åse Marie Nesse-album i 2004, Runes Jakob Sandeprosjekt i 2006 og Erik Bye-forestillingen «Varig vind» i 2018 og Hans Børli i 2019. Innimellom alt mulig annet.


Så når Rune og Lars slår seg sammen til denne konserten er det med både selvfølgelighet og hengivenhet til hverandres arbeid og uttrykk.

Konserten vil foregå ute ved parken. Ved dårlig vær har vi mulighet til å flytte inn.

Billettpriser:
Ordinær kr 300