Loading…

Tix Personvernerklæring

Generelt

Tix AS ("Tix") tilbyr et salgssystem for salg og administrasjon av billetter til arrangementer og relaterte produkter (heretter kalt "systemet" eller "Tix-systemet"). De som bruker salgssystemet er Tix "kunder". Tix-kunder er fullt ut ansvarlige for arrangementene sine, og Tix er bare den tekniske leverandøren av systemet. Alle spørsmål angående forestillingen og eller kundenes personvernregler rettes direkte til den respektive kunden.

Innsamling av personopplysninger

Tix samler inn personlig informasjon i forbindelse med kjøp av billetter til arrangementer eller produkter der en kunde bruker Tix salgssystem samt når du kontakter oss via e-post eller facebook.

Behandling av personopplysninger

Tix lagrer personopplysninger på vegne av kunden og behandler dem i samsvar med gjeldende lovverk. Dette betyr at Tix beskytter personopplysningene som er lagret i systemet, og at du alltid har rett til å kontakte Tix for informasjon om hvilke av dine personopplysninger som er lagret. Retningslinjene forklarer hvordan Tix behandler din personlige informasjon når du bruker salgssystemet via tix.no eller kundens eget nettsted.
Ulike kunder er ansvarlige for forskjellige arrangementer, noe som betyr at de ulike kunder er ansvarlige for din personlige informasjon avhengig av hvilke billetter til arrangementer og produkter du kjøper. Tix behandler personopplysningene du oppgir i forbindelse med bruk av salgssystemet eller kontakter oss og kan bestå av navn, e-postadresse, telefonnummer, adresseopplysninger, fødselsdato, IP-adresse, kortinformasjon eller annen informasjon du oppgir i forbindelse med kommunikasjonen med Tix.

Oppsigelse av personopplysninger

Hvis kunden vil at personopplysningene hans skal slettes, kan det ordnes ved å sende en e -post til info@tix.no med informasjonen deres.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Tix AS(org.nr. 919892986, Ryfylkegata 45, 4014 Stavanger) er en personopplysnings assistent og er ansvarlig på vegne av kunden (databehandleren) for behandlingen av personopplysninger og at det gjøres i samsvar med gjeldende lovverk.

Hvorfor behandler Tix personopplysninger?

Dine personopplysninger blir behandlet av Tix for å kunne:
-oppfylle våre forpliktelser overfor deg som avtalt
-oppfylle våre forpliktelser overfor våre kunder i samsvar med avtaler
-administrere kort- og Vipps-betalinger
-forbedre kjøpsprosessen og andre tjenester
-opprettholde god kundekontakt i kommunikasjonen mellom deg og Tix
-administrere tilbakebetaling av kjøp

Hvem har tilgang til din personlige informasjon?

Personopplysninger behandles av Tix og av Tix assistenter og Tix-kunde. Så lenge det ikke er noen juridisk plikt til å utlevere personopplysninger, vil de ikke bli gitt ut til tredjepart. Tix avslører eller selger aldri personopplysninger i markedsføringsøyemed til tredjepart. Alle som har tilgang til dataene, er forpliktet til kun å behandle dataene i samsvar med GDPR-loven nr. 90/2018

Hvor lenge lagres personopplysninger?

Tix lagrer dine personopplysninger så lenge det kreves for å oppfylle forpliktelsene som foreligger i hvert tilfelle.

Sikkerhet

Tix tar passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene som behandles. Tiltakene gir et sikkerhetsnivå som er i samsvar med gjeldende lovgivning og som tar hensiktsmessig hensyn til:
-de tekniske mulighetene som finnes.
-hva det vil koste å gjennomføre tiltakene.
-den spesielle risikoen som er forbundet med behandlingen av personopplysninger.
-hvor følsom de behandlede personopplysningene er.

Oppdatering av personvernerklæring

Tix oppdaterer denne personvernerklæringen løpende og gjeldende versjon er den som finnes på tix.no.

Kontakt

Tix AS
Ryfylkegata 40
4014 Stavanger
info@tix.no
Denne personvernerklæringen er gjeldene fra den 24.mai 2018.