Tix.no

Forestillingsinfo
Inn i musikken kl. 18.30 v/ Kari Olene Oma Rønnes

Mahler: Symfoni nr 3 

Christian Vasquez, dirigent
Gerhild Romberger, alt
Medvirkende: Stavanger Symfonikor, Kvinnekoret Concentus og VIVA Sandnes kulturskolekor

«Symfonien må være som verden, den må omfatte alt», uttalte Mahler til Sibelius. Og virkelig altomfattende er Mahlers mektige tredje symfoni fra 1893-1896. Symfonien er hans lengste verk og lengst også i standardrepertoaret. Den er samtidig den mest livsglade i hans produksjon, og kan beskrives som en hyllest til våren, og naturen som våkner til liv. Opprinnelig hadde Mahler et program for de seks satsene, som han senere forkastet. Titlene kan allikevel kaste lys over Mahlers kunstneriske intensjoner: «Pan våkner, sommeren marsjerer in», «Hva engens blomster forteller meg», «Hva dyrene i skogen forteller meg», «Hva natten (mennesket) forteller meg», «Hva morgenklokkene (englene) forteller meg» og «Hva kjærligheten forteller meg». Mahler hadde opprinnelig også en sjuende sats, «Det himmelske livet», eller «Hva barnet forteller meg», men den ble skjøvet ut til den fjerde symfonien.

Sangelementet, både med og uten faktiske stemmer, har en påfallende rolle i alle av Mahlers symfonier, og den tredje symfonien er relatert til Knaben Wunderhorn-sangene. Første satsen er et av de lengste instrumentalnumrene noen gang komponert. Blåserne spiller en stor rolle i satsen, og Mahler trekker inn ulike tema fra folkemusikk, militærmarsjer og populære sanger. De neste fire satsene er relativt korte karakterstykker, med skildringer av blomster, dyr, mennesker og engler. Menuetten er inntagende, sjarmerende, lett og uttrykksfull. Scherzoen som følger er en orkestrert versjon av Mahlers Wunderhorn-sang «Ablösung im Sommer» (Avløsning om sommeren). En sang om den avdøde gjøken, som blir avløst av nattergalen. I fjerde satsen har Mahler satt musikk til Midnattsangen fra Nietzsches «Also sprach Zarathustra», en kort tekst full av smerte: menneskets lengsel etter forløsning. Den korte femte satsen etterfølger uten pause, og skifter fra en lavmælt midnattstime til lysende engler og morgenklokker, full av håp: forløsningen er mulig. Og i siste sats forløses orkesteret for å hylle kjærligheten. Satsen er markert: Sakte. Rolig. Inderlig følt.