Tix.no

Forestillingsinfo
Inn i musikken kl. 18.30 v/ Hans Abrahamsen

Abrahamsen: Nacht und Trompeten
Nielsen / arr. Abrahamsen: Commmotio
Debussy / arr. Abrahamsen: Children’s corner 
Abrahamsen: Left, alone

Christian Eggen, dirigent
Tamara Stefanovich, klaver

Hans Abrahamsen er en av de mest profilerte nålevende nordiske komponister. Hans musikk har ofte et dempet og lavmælt uttrykk, hvor erindringer og gjenklanger fra musikkhistorien settes opp mot et mer moderne tonespråk. Et av hans største verk er Nacht und Trompeten fra 1981, og dette tredelte orkesterverket favner erindringer om tidligere tiders musikk. I starten holdes fortid og nåtid klart atskilt, men etter hvert konkurrerer fortidens musikk som trompetsignaler, romantisk musikk og Stravinskijs neoklassisisme med nåtidens minimalisme og modernisme.

Abrahamsen er svært tradisjonsbevisst, noe som etter hvert gjorde det vanskelig for ham å komponere, upåvirket av sine store forbilder. Dette førte til en lengre komposisjonspause, hvor han bearbeidet eller gjenkomponerte andres verk. Et eksempel er Commotio av Carl Nielsen fra 1930-31, som er et majestetisk konsertstykke for orgel og en praktfull moderne hyllest til barokkparet preludium og fuge. Abrahamsens transkripsjon av Commotio fra 2012 er snarere en fortolkning, hvor Abrahamsen betoner de moderne sidene av Carl Nielsens senstil med sin egen komposisjonsteknikk. 

Et annet eksempel er Claude Debussys Children´s corner fra 1905. Debussy skrev seks klaverstykker dedisert datteren, som var inspirert av hennes leketøy og barneliv. De populære klaverstykkene ble orkestrert i 1911. Abrahamsen utarbeidet 100 år senere en ny utgave og hans flotte evne som instrumentator kommer her til full utfoldelse i Debussys fargerike musikk. 

Pianokonserten Left, alone fra 2015 har seks mindre satser, og er for piano venstre hånd og orkester. Verket hører til Abrahamsens siste komposisjonsfase. Komponisten uttalte at konserten ikke var skrevet for en pianist med bare én hånd, men av en komponist som bare kan spille med venstre hånd (Abrahamsen var født med redusert bevegelighet i høyre hånd). Tittelen Left, alone henspiller heller ikke bare på venstrehånden alene, men har også andre referanser. Verket har blitt godt mottatt av kritikere, som har karakterisert verket som utenomjordslig, sterk, myk, strålende og magisk som nysnø.