Tix.no

Forestillingsinfo

En gang i tiden var andre mennesker en kilde til glede, og folkemengden råmaterialet til et intenst og kreativt samvær. I dagens verden er andre mennesker blitt et hinder for individuelle mål, på en eller annen måte alltid i veien. 

Dans har alltid hatt en sosial funksjon, med potensial til å tære i det sosiale vevet. I et historisk perspektiv var den kollektive dansen en kraftfull begivenhet med potensiale til å forene mennesker på tvers av alle typer sosiale grupperinger. 

Den repetitive sirkelen, skyving og trekking, det åpenbart menneskelige i andre kroppers nærvær, svettende og pustende, sammen i bevegelse; når man danser med andre, blir man trukket inn i situasjoner en selv ikke har valgt, hvor en bli tvunget til å relatere

Carousel er en danseforestilling hvor spennvidden i vår evne til å forholde oss til andre utforskes, både den kinestetiske opplevelsen av å danse sammen og symbolikken i bildene som skapes. I det at enhver relasjon også er en maktfordeling, blir det å danse sammen en politisk ladet situasjon. 

Ide og konsept: Human Works, Anne-Linn Akselsen & Adrián Minkowicz

Koreografi: Anne-Linn Akselsen?Dramaturgi: Adrián Minkowicz?Scenograf: Herman Sorgeloos

Komponist og musiker: Sandra Kolstad

Skapt i samarbeid med:?Christine Kjellberg, Åse Marie Rannestad, Elizaveta Penkova, Sara Tan, Ellada Damianou

Produsent: Camilla Svingen

Co-produsert av: BIT-Teatergarasjen/Oktoberdans festivalen, RAS Sandnes Kulturhus, Tou Scene

Støttet av: Norsk Kulturråd