Tix.no

Forestillingsinfo

TekstLab Festival Glokale Stemmer 2021:
KUNST SOM POLITIKK: COMMUNITY ARTS
Fagseminar i Forstanderskapssalen

How do Nordic arts organisations interact with local communities?

Seminaret er et møte mellom kunstorganisasjoner og fagpersoner fra Sverige, Danmark, Norge og Storbritannia om erfaringer fra samarbeid med lokalsamfunn for å engasjere befolkningen i kunsten de utvikler og viser. Hva er intensjonen med samarbeidet? Hva kjennetegner de ulike modellene? Hvem deltar og hva deltar de med?

Presentasjoner, samtaler og diskusjoner:
Deltakere er Jonas Jarl/ leder for Malmö Communitybiennal i Sverige, Per Kap Bech Jensen, leder for OdinTeatret i Danmark, Shanti Brahmachari /leder for TekstLab og Chrissie Tiller, forfatter av «Power Up», fra Storbritannia

Gratis inngang, åpent for alle

Arrangementet er en del av TekstLab Performing Arts Festival: Glokale Stemmer 18-30.oktober 2021.

TekstLab er støttet av: Bergesenstiftelsen, Kulturrådet, Kulturtanken, Oslo kommune, Områdeløft Grønland og Tøyen, Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og Talent Norge

Fullstendig festivalprogram finner du på tekstlab.com/festival

Foto: Mariama N´jai