Tix.no

Forestillingsinfo

Det nyetablerte ensemblet Rugle har i løpet av høsten 2021 samarbeidet med unge komponister, noe som har resultert i tre nye verk. Rugle fant hverandre gjennom ønsket om å samarbeide om å skape musikk og en nysgjerrighet knyttet til ny musikk. 

På denne konserten vil du blant annet få høre Anders Krøger sitt verk «Koral», som er et nostalgisk verk som stopper opp og ser seg tilbake. Guoste Tamulynaite har skrevet verket «Mano rankos» som betyr «mine hender» på litauensk og som er en illustrasjon på blandede følelser. Hermod Bentsen sitt verk « Roigli » er preget av fremoverlent rytmikk, brudd og assymetri. 

Rugle er:
Linn Marie Haram - fløyte
Kathrine Kirkeng Oseid - saxofon
Ane Elise Lassen (ikke med på bildet) - kontrabass
Åsmund Moen - slagverk
Hermod Bentsen - komponist/piano