Tix.no

Forestillingsinfo

Publikumsfavoritten er tilbake. Og med hvilket budskap!

Forestillingen er laget av kvinner, om kvinner og inspirert av kvinner. Kvinners stemmer, kvinners strev, og hvordan kvinner har skapt og organisert sitt liv.

Epifónima ønsker å løfte frem og hylle mot og vurderinger som har vært krevd for å skape forandring. I ydmyk beundring hekter de seg på den lange kjeden av kvinner som har banet vei for at vi har kommet dit vi er i dag. – Med mulighet til å rette blikket fremover.

I Epifónima jobber det medskapende ensemblet for å sprenge grenser sammen med det kreative teamet. Syv kvinnelige artister med bakgrunn fra Hellas, Canada, Palestina, Sverige og Sveits – og komponisten er norsk.

Epifónima, som betyr «utrop» på gresk, er en naturlig fortsettelse av Tilde Björfors siste forestillinger: Borders, Limits og Movements som kretset rundt temaet grenser, begrensninger og migrasjon.

« I mitt praktiska såväl som konstnärliga arbete med gränser har det blivit allt tydligare att nästa steg, det som krävs för att hantera de utmaningar som världen står inför, är att vi lyfter/använder de värden som traditionellt setts som ’kvinnliga’, och som i dag har låg status.» Tilde Björfors

«Vi har ju redan sett vad krig skapar och vilka låsningar det leder till! I den här produktionen vill vi undersöka vad som händer om vi bryter de traditionella hierarkierna, tänker cirklar istället för räta vinklar, ser varandra i ögonhöjd istället för uppifrån och ner, och går i bredd istället för på led.» Tilde Björfors

Rett til en stemme – stemmerett
Musikken er komponert av Rebekka Karijord, som tidligere laget musikken til Cirkus Cirkörs forestilling «Wear it like a crown». Musikken er i hovedsak bygget på rytmer og kvinnestemmer som Karijord har samlet fra alle verdens hjørner. I tillegg er den blandet med ensemblets egne stemmer. Hør musikken på Spotify

Og slik lyder anmeldelsene etter urpremieren hjemme i Sverige:
«Storslagen hyllest av den kvinnelige råstyrken.» –Dagens Nyheter
«Kreativt, vakkert, ofte uventet. Umerkelig glir det ene over i det andre. Et fellesskapets allunstverk.» –NT
«Det står gnister av det kvinnelige ensemblet i Cirkus Cirkör når de tar for seg kvinners rettigheter og kamp for like vilkår …» –Dalademokraten
«Metoo viser seg å være utmerket å gestalte med nysirkus.» –GT/Expressen

  Epifónima er produsert i samarbeid med Östgötateatern og er skapt både i Cirkörhuset i Alby samt i residens i Norrköping i aug/sept 2018

  Inspirasjon
  Epifónmia henter inspirasjon fra, og er bygget på historiene til gudinnen Ishtar*, Hildegard af Bingen**, Beginbevegelsen*** og Pockettidningen R**** og frem til dagens kjemper som Fatemeh Khavari***** og Tarana Burke******.

  Forbilder

  *) Gudinnen Ishtar (også kalt Inanna) er en mytologisk skikkelse fra det gamla Mesopotamia. Hun er en sammensatt gestalt som representerer både krig, aggresjon og søken etter makt, men hun representerer også kjærlighet og erotikk.

  **) Hildegard av Bingen (1198-1179) var abbedisse i to klostre – Disibodenberg og Rubertsberg i nåværende Tyskland. Hildegard er middelalderens sentrale mystiker. Hun samlet sine visjoner i boken Liber Scivias. Hun komponerte musikk som framføre fortsatt i dag. Hildegard var den første kvinnen som med autoritet reiste rundt i Europa på misjonsreiser og fungerte som rådgiver til både dronninger og keisere.

  ***) Beginbevegelsen – En religiøs bevegelse for kvinner som levde sammen i et ikke-hierarkisk samfunn. De levde ikke i tradisjonelle kloster, men på steder der de var selvforsørget og ivaretok mange av stedets sosiale funksjoner, f.eks. hjelp til fattige og syke. Deres motstand mot den kristne kirkens tradisjonelle strukturer ledet til forfølgelse, og til at bevegelsen på mange steder ble forbudt.

  ****) Pockettidningen R (1970-2010) var et sosialpolitisk kulturtidskrift som var eid av fire klientorganisasjoner - RFHL, RSMH, Krum, Alro – og som engasjerte seg i spørsmål om mental uhelse, misbruk og kriminalitet. Undersøkende journalistikk var avisens signatur og man arbeidet med temanummer som kom ut ca fem ganger per år.

  *****) Fatemeh Khavari - initiativtaker og talsperson for Ung i Sverige som bland annet ledet sitt-ned-streiken for å stoppe utvisninger til Afghanistan. Fatemehs kamp for flykningers rettigheter og at hun velger å møte hat med kjærlighet har inspirert barn og unge langt utenfor Sveriges grenser.

  ******) Tarana Burke - amerikansk aktivist som jobber for unge kvinners rettigheter og velbefinnende. Hun startet internettkampanjen #MeToo 2006 for å skape oppmerksomhet rundt de seksuelle trakasserier som kvinner utsettes for. Fra høsten 2017 har #MeToo vokst til en verdensomfattende bevegelse som fått flere millioner kvinner til å fortelle om hva de har blitt utsatt for.

  Mer om Cirkus Cirkör