Tix.no

Forestillingsinfo

Dette er et gratisarrangement, men noe som allikevel krever billett. For å hente din gratisbillett, trykk på "hent billett".

Modum Bad ønsker velkommen til en musikalsk og humoristisk forestilling!

Familieterapeut Lars-Ole Gjermundbo ved Modum Bad har laget den musikalske og humoristiske edutainment-forestillingen «Samliv, unger og sånt…». Forestillingen byr på utdrag fra samliv og familieliv som mange kan kjenne seg igjen i. Den inneholder musikk, faglig påfyll og humor om det å være par og foreldre.  Med seg på tangenter har Gjermundbo fått musiker Stian Tveit.

Vil inspirere
Hensikten med forestillingen er å inspirere hver og en til å gjøre mer av det som er morsomt og bra, og samtidig gi innsikt i og verktøy til å håndtere det vanskelige som dukker opp. Hvis man går fra forestillingen og tenker «dette får vi til» eller kanskje har fått mot til å søke hjelp sammen hvis nødvendig – da har vi lykkes, sier Gjermundbo.  

Fra jobb og eget liv
Lars-Ole Gjermundbo har jobbet i mange år med samlivskurset PREP og som terapeut i Familieavdelingen på Modum Bad. Han forteller at forestillingen har innhold fra PREP, fra undervisning for foreldre i familieavdelingen, og egne erfaringer fra arbeid med barn og familier. Som far til tre gutter og ektemann byr han også på historier fra eget liv. 

Forskningsbasert kunnskap 
Modum Bad har rettighetene til samlivskonseptet PREP i Norge og har siden slutten av 90-tallet hatt mer enn 16.000 par på samlivs-kurs. Grunnen til at nettopp dette programmet i sin tid ble valgt, var solid internasjonal forskning som dokumenterte at par som hadde deltatt på PREP kurs hadde mindre risiko for samlivsbrudd og bedre kvalitet på sine samliv. Vi fikk derved et godt redskap for å kunne bidra til forebygging av negative følger av samlivsbrudd for parene selv, og ikke minst for deres barn.

Betydningen av samlivsstyrkende tiltak på individ- og samfunnsnivå
Forskning viser at et velfungerende parforhold fremmer helse og trivsel for både voksne og barn. Et godt parforhold har mer å si for livskvaliteten enn andre sentrale områder av tilværelsen som jobb, økonomi, venner og fysisk helse. Gode samliv – i alle samlivsformer - er derved viktige for parene selv, men også for å skape en trygg og stabil oppvekst for barn.  

Foredrag og sang: Lars-Ole Gjermundbo
Piano: Stian Tveit  

Modum Bad vil rette en stor takk til Skue Sparebank som har gjort det mulig å tilby denne forestillingen gratis!