Tix.no

Forestillingsinfo

Setesdal bilruter og Kilden  tilbyr 2 mulige bussruter til Fjæreheia amfi.

Buss tur/retur:

- Buss fra Odden senteret til Fjæreheia: klokken 21:30

- Buss fra Fjære Kirke til Fjæreheia: klokken 21:45

 Av sikkerhetsmessige årsaker vil busstransporten fra Fjæreheia først starte etter at hoveddelen av gående publikummere har nådd Fjære kirke.