Tix.no

Forestillingsinfo

Temakvelden "Lær deg å forstå gutter" er spesielt tilpasset fedre og andre farsfigurer, men er åpen for alle omsorgs personer i Asker, Hurum og Røyken.

Har du en viktig rolle i unge gutters oppvekst? Opplever du at det er utfordrende å forstå, støtte og veilede gutter i et samfunn som er annerledes enn da du selv vokste opp?

Unge gutter topper mange negative statistikker. De har høyt frafall i skolen og større atferdsproblemer enn jenter. Gutter fortjener å bli trygge, oppleve mestring og tørre å være seg selv.

Tydelige rollemodeller er viktig i gutter utvikling. Temakvelden gir deg kunnskap og forståelse om kulturen dagens gutter vokser opp i. Du får tips og råd til hvordan du kan gi best mulig støtte til guttene på veien.

Foredragsholdere:

Mia Landsem er gamer og frontfigur i kampen mot ulovlig spredning av bilder på nett. I sitt foredrag vil hun snakke om hva som kan gå galt når man deler på nett, om grensesetting, spillverdenen generelt, og hvordan vi voksne kan være gode støttespiller for gutter på nett

Jimmy Westerheim er fra Filtvet, og står bak verdens første livserfaringsbibliotek –thehumanaspect.com. Som leder har han utviklet mennesker på tvers av landegrenser. Han har erfaringer fra både internasjonal shipping, kystvakten, Leger Uten Grenser, toppidrett og The Human Aspect. Jimmy har utfordret den tradisjonelle mannsrollen og vist vei for mange unge i dag. I sitt foredrag vil Jimmy bruke sin historie til å sette fokus på gutters identitet og hvordan vi rundt kan støtte oppom det.


Arrangør er Barne- og familieenheten (BFE), avdeling Skolebarn og ungdom. Har du spørsmål kan de sendes til: Mildrid Stien: Mildrid.Stien@asker.kommune.no