Tix.no

Forestillingsinfo

 «En drivende god forteller»
VG

«Religion, kulturhistorie og reisereportasje, varmt, dyktig og nakent»
Dagbladet


Mer enn noen gang blir det i det offentlige ordskiftet manet til forsoning, forståelse og økt kunnskap om ulike levesett, verdier og religioner.

Tindberg har gjennom de siste 20 årene arbeidet med teaterstykket med religiøs tematikk. Nå blir det mer enn noen gang manet til forsoning, forståelse og økt kunnskap om ulike levesett, verdier og religioner. I Abrahams barn fremhever Tindberg de verdiene som favner om og forener alle trusler i de tre store verdreligionene – jødedommen, islam og kristendommen. Det Norske Teatret tror ikke tiden er over for å finne samhørighet i interessen for kulturkonflikter, paralleller, for de lange tankerekkene og for en innføring i religioner vi kanskje ikke visste hadde så mye til felles. Svein Tindbergs fortellerkunst har gitt mer enn 90 000 publikummere gleden over å finne et fellesskap i en verden hvor polariseringen mellom religionene blir stadig sterkere.

TRE RELIGIONER - EN BOK
I dagens Europa, liksom i Midtøsten, lever jøder, kristne og muslimer tett innpå hverandre. Det muslimske nærværet i Vest-Europa er av relativt ny dato. Men både jødedom og islam har fra gammelt av vært en integrert del av det ellers kristne Europa. I Spania, på Balkan og i deler av Øst-Europa har islam til tider vært den dominerende makten, og jødene og de kristne har levd som minoriteter. I nyere tid har situasjonen for det meste vært omvendt. I dag lever fler og fler muslimer som minoriteter i et Europa som er grunnleggende preget av den kristne kulturarven, hvor flertallet regner seg som kristne.

KONFLIKTFYLT
Sameksistensen mellom Abrahams barn har vært konfliktfylt. Men, historien om jøder, kristne og muslimer er mye mer. Det er også historien om en fruktbar kulturell, intellektuell og åndelig vekselvirkning, hvor de tre religionene har blitt rikere ved å leve tett innpå hverandre.

SVEIN OM ARBEIDET
- Å lage en scenefortelling om en av grunnsteinene i den menneskeskapte kulturen kan virke uoverkommelig, sier Svein Tindberg om sitt arbeid med disse tekstene. - Men på den annen side er det ikke så komplisert som vi vil ha det til. Dette er gode historier! Min oppgave er å fortelle en god historie, med glimt i øyet. Jeg håper publikum går ut med et smil om munnen, men også med mer kunnskap. Skal vi bo sammen må vi vite litt om hverandre. Må vi ikke?