Loading…

Tix.no Vilkår og betingelser

Generelt

-Tix selger billetter på vegne av det ansvarlige spillested / arrangør. Alle spørsmål vedrørende arrangementet skal rettes til arrangøren / arenaen. Spesifikke vilkår og betingelser for arrangøren / arenaen vil bli oppgitt i bestillingsbekreftelsen. Kjøpsavtalen er underlagt lovbestemmelsene i norsk lovgivning. Avtalen er bindende for begge parter kun når Tix har registrert og mottatt betaling. Tix og ansvarlig spillested / arrangør har lov til å kommunisere digitalt med billettkjøperen via e-post, SMS og push-varsling.

Innbetaling

-All kommunikasjon mellom deg og Tix.no finner sted i kryptert form. Kortinformasjonen din sendes direkte til kortutstederen, og Tix.no lagrer ikke kortinformasjon.

Leveringsgebyr

-Hvis du velger å få bestillingen levert per post, vil all leveringsavgift vises i kjøpsprosessen. Leveringsavgift refunderes ikke hvis arrangementet blir avlyst.

Billetten

-Billetten gir deg tilgang til arrangementet som billetten refererer til, så lenge strekkoden er gyldig og lesbar. Billetter eller produkter som er avlyste, er ikke gyldige. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang. Billetten kan overføres til en annen person, med mindre det står klart på nettsiden og / eller billetten at billetten er personlig. Billetter kan ikke videreselges for kommersielle formål. Billetter kan heller ikke tilbys i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig tillatelse fra Tix og / eller ansvarlig spillested / arrangør. Hvis denne bestemmelsen brytes, har Tix rett til å kansellere billettene.

Tap

-Hvis du mister billettene dine før arrangementet, vennligst kontakt spillested / arrangør.

Refusjon

-Tix er ikke ansvarlig for refusjon i forbindelse med avlyste hendelser. Vennligst ta kontakt med ansvarlig spillested / arrangør. Kjøpt billett kan ikke innløses eller byttes for en annen billett. Vær oppmerksom på at en billett betalt direkte ved bestilling anses å være kjøpt.
-Avstandsavtalen gjelder ikke for kjøp av billetter til arrangementer.

Avlyst arrangement

-Du er ansvarlig for å kontrollere at arrangementet ikke er kansellert eller flyttet. Et arrangement anses å bli avlyst dersom arrangementet ikke har funnet sted i det hele tatt. Endringer i repertoaret, endret dato, delvis utførte arrangement eller lignende utgjør ikke et avlyst arrangement. Ved avlyste eller flyttede arrangement, ta kontakt med ansvarlig arena / arrangør som har ansvar for spørsmål om innløsning av billetter.

Klager

-Alle former for klage knyttet til arrangementet skal rettes mot spillested / arrangøren. Hvis du er misfornøyd med ting knyttet til billettkjøpet, vennligst kontakt Tix på info@tix.no.

Reservasjon

-Tix forbeholder seg retten til at feil informasjon om priser og utsolgte arrangement kan oppstå. Tix forbeholder seg retten til å endre plasseringen i samme billettkategori og for å flytte reservasjonen til en annen kategori mot at en prisforskjell vil bli betalt til kunden. Tix forbeholder seg retten til å kansellere utstedte billetter mot å refundere billettprisen og gebyrene til billettkjøperen.

Smittesporing

-I tilfelle det skulle bli behov for å kontakte publikum i forbindelse med smittesporing og informasjon rundt eventuell smitte i etterkant av arrangementet, vil vi sende ut informasjon til alle kunder. Ved kjøp av billetter på vegne av andre er billettkjøper ansvarlig for å formidle informasjon mellom arrangør og de andre som benytter billettene ved evt. smitteoppsporing.

Gjeldende lov

-Norsk lov gjelder for disse generelle vilkårene.

Refusjon ved avlyste forestillinger

Kjøpte billetter refunderes innen 30 dager fra forestillingsdato. Billettavgift og kortgebyr refunderes ikke