Tix.no

Event info

Denne danseforestillingen handler om menneskekroppen. Forestillingen fordrer å strekke seg mot det umulige, forbi etablerte oppfatninger om kroppen og praktiske, romlige begrensninger, og inn i fysiske fantasier om nye sanselige erfaringer. Hva kan oppstå i friksjonen mellom den kroppen vi er og det den forsøker å bli? Hvordan kan vi endre oppfatninger om egen materialitet?